POČETNA O NAMA PONUDA LOKACIJA / KONTAKTKrajnji primatelj financijskog instrumenta sufinanciranog iz
Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog
programa "Konkurentnost i kohezija"

© Optika Vista d.o.o. Dubrovnik, Vukovarska 22, 20000 Dubrovnik, OIB: 82307521637, tel: +385.20.311515, e-mail: info@optika-vista.hr